Et tyngre alternativ for å holde tykkere lag av overflatemasser på plass i bratte skråninger er cellemattene. Dette er tredimensjonale ”bikube”-strukturer av fiberduk eller plastmaterialer, som åpnes og festes i skråningen egne kramper.Matten danner da 10 cm dype rom som holder jorden på plass. Mattene er ikke nedbrytbare, og inngår som en permanent armering av jordoverflaten i skråningen.
www.colbond.com

Brosjyrer for nedlasting


Brosjre Armater
TOP