EroNet er et sterkt, åpent erosjonssikringsnett i syntetisk fiber, beregnet på nyetablerte skråninger. Nettet holder jordsmonnet på plass under regnskyll, beskytter gressfrøet mot vær og vind, og gir en "drivhuseffekt" i den første og kritiske fasen av vegetasjonsetableringen. Åpningene i nettet gjør at gresset vokser fritt.
EroNet legges ut på en planert overflate, slik at nettet blir liggende i kontakt med løsmassene. På toppen av skråningen forankres nettet i ei avskjærende grøft. Nettet rulles deretter nedover skråningen. Neste lengde kan med fordel legges med 5-10 cm overlapp, og strammes og forankres med plugger. Skråningen må planeres til en jevn overflate og nettet må legges og festes godt til underlaget med plugger av tre eller stål. Normalt brukes 1 stk plugg pr m2 flate.
Når alle lengdene er lagt ut, forankres nettet i bunnen av skråningen med jord/stein eller plugger.
TeleGrid brukes også som erosjonssikringsnett, spesielt i bratte og vanskelige skråninger. TeleGrid er et syntetisk nett i forskjellige styrker og er også brukt i kombinasjon med andre erosjonssikringsprodukter som f.eks. kokosnett og jutematter.
EroNet® og TeleGrid® produseres av TeleTextiles AS, og mer informasjon om produktet finnes på deres hjemmeside.

Brosjyrer for nedlasting


Geosyntia brosjyre fiberduk
TOP