gabioner_med_jordarmeringDersom høyden eller helningen gjør at gabionmuren ikke i seg selv har den nødvendige stabiliteten, finnes det spesialgabioner med integrert armeringsnett som legges til forankring i de bakenforliggende fyllmassene. Jordarmeringen vil da ta seg av stabiliteten i konstruksjonen, mens gabionen har funksjon som fasade/kledning.