Vi har levert Norges største plastrør igjen!

/ / Prosjekter

Den eksisterende stålrørskulverten under Lakselv Bru har vært utsatt for sterk korrosjon og måtte skiftes ut. Dette har ført til at det har vært lysregulert enveiskjøring over brua det siste året og nedsatt hastighet for å redusere belastningen på det eksisterende røret.

Utfordring: Sterkt korroderte stålrør i dimensjon Ø3500mm som må byttes ut på en sterkt trafikkert veg (Laksevegen) med dårlige omkjøringsmuligheter.

Løsning: Geosyntia leverte Ø3500 mm Frank PKS plastrør. Røret er 30 meter langt og ble levert i 2 lengder á 15 meter,
ferdig skråskjært og sveiset sammen på stedet. Arbeidet ble utført fra fredag morgen 15/1 til mandag morgen 18/1.

Prosjekt: Lakselv Bru, Hitra
Byggherre: Statens vegvesen
Entreprenør: Hitra Anleggsservice AS
Sveiseentreprenør:: Master Sealing Technology AS
Produkter: FRANK PKS Ø3500 mm/SN4
Lengde: 30 meter
Produsent:FRANK GmbH, Tyskland
Utført: 15/1- 18/1 2016