Trafikktunnel under skiløype, Hafjell Alpinsenter

/ / Prosjekter

I alpinanlegget på Hafjell var det behov for en biltunnel under en kryssende alpinløype, for å sikre tilgangen for utrykningskjøretøy og annen tarfikk til mellomstasjonen og anlegget for øvrig. Tunnelen ble skrudd sammen av prefabrikkerte korrugerte stålplater, og har en lengde i bunnen på 23,4 m og 13,5 m i toppen. Monteringsarbeidet tok 3 dager, og tunellen var ferdig montert og omfylt på 5 dager.
Prosjekt: Trafikktunnel, Hafjell Alpinsenter, Oppland
Byggherre: Hafjell Alpinsenter
Entreprenør: Hafjell Alpinsenter / Geonor AS
Produkter: MP 200 flerplaterør i stål
Mengder: B:5,44 x H:5,05 x L 23,4/13,5 m
Utført: September 2003

TOP