Støyvoll i armert jord, Lørenskog

/ / Prosjekter

I forbindelse med utbyggingen av Postens nye sorteringsterminal på Robsrud i Lørenskog ble det besluttet å bygge støyvoller for å skjerme naboene mot stor og døgnkontinuerlig trafikk. Geonor AS ble engasjert av hovedentreprenøren SKANSKA for å bygge opp i alt 550 m en- og tosidige voller i ca. 4 m høyde, med front av torvblokker.
Prosjekt: Støyvoller i tilsammen 550m lengde
Byggherre: Posten Norge
Entreprenør: SKANSKA AS/Geonor AS
Produkter: TeleGrid 20/20 jordarmering/torvblokker fra HallingTorv
Mengder: 25 000 m2 TeleGrid, 71 000 torvplater (885 paller), 3 268 m2 murflate
Utført: 2008