Støyvoll av bildekk, E6 Østfold

/ / Prosjekter

I forbindelse med utbyggingen av E6 Moss – Råde i Østfold valgte Staens Vegvesen å bygge opp en støyvoll av gamle bildekk. For å hindre avsig til grunnen ble støyvollen  tettet med en dobbel tetteløsning; HDPE plastmembran og Bentonit AS 100 svellemembran. av torvblokker.

Prosjekt: E6 Moss – Råd, Østfold
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Mesta AS
Produkter: ASGSE HDPE 1,5 + Bentomat AS 100
Mengder: 2 000 m2 GSE HDPE – 7 700 m2 Bentomat
Utført: Januar-april 2003