SDOC0110Gabioner er kurver av stålnett som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein med en gravemaskin, og blir til massive blokker på opptil 8 m³.

Ved å trekke inn hvert nytt lag med gabioner i forhold til laget under etablere den ønskede helningen på gabionmuren. Om ønskelig kan det legges inn dekorstein eller vekstmaterialer mot utsiden, slik at muren raskt får et grønt preg.

Dersom høyden eller helningen gjør at gabionmuren ikke i seg selv har den nødvendige stabiliteten, finnes det spesialgabioner med integrert armeringsnett som legges til forankring i de bakenforliggende fyllmassene.