Rv. 510 Solasplitten.

/ / Prosjekter

Solasplitten skal avlaste dagens rv. 510 Nesbuvegen og lage en god forbindelse mellom E39 og Stavanger lufthavn/Risavika. Strekningen er 4 050 meter lang. Geosyntia har levert torvblokker og TeleGrid geonett til EPS fylling/skråninger samt ferdig monterte geomembraner til 3 stk fordrøyningmagasiner. I tillegg er det levert ca. 100 000 m2 fiberduk N3 til prosjektet.

 

 

 

 

Prosjekt: Rv. 510 Solasplitten
Byggherre: Statens Vegvesen
Entreprenør: Risa
Grossist: Brødrene Dahl AS, Sandnes
Utført: 2011 – 2013
Mengde produkter:
• 3 800 m2 med Torvmurfront m/TeleGrid
• 3 900 m2 Geomembran HDPE 1,0mm ferdig montert m/fiberduk

Geosyntia leverte grønne murer, rensebassenger,
TeleGrid og fiberduk

TOP