Prosjekter

En kulvert å korrodert stålrør måtte skiftes ut, og Statens Vegvesen valgte å erstatte den med Weholite dobbeltvegget plastrør Ø 2 000 mm. Kulverten ble levert i 2 rørlenger á 14 meter. Rørene ble heist fra bil ned på ferdig anleggsseng og sveiset sammen på stedet i løpet av tre timer. Prosjekt: Rv 175 ved

Geotekstiler til operaen i Bjørvika

Geonor AS har levert geotekstiler til grunnarbeidene for den nye operaen i Bjørvika. Det er levert nålefiltete separasjonsduker, PP split film til separasjon på land og høystyrkeduker i polyester med strekkstyrke helt opp til 1000 kN/m, til forsterkning av sjøbunn. Geotekstilene er sydd sammen på anlegget, hovedsakelig av entreprenør Johs. J. Syltern med bistand fra

Geosyntia satte skjørt på operaen

Geonor AS leverte geotekstiler til grunnarbeidene ved Operaen i Bjørvika. Under mudring og utgraving ble det etablert siltskjørt for å hindre finstoff i å strømme ut i havnebassenget. Geotekstilene ble konfeksjonert på fabrikk og utstyrt med lommer for flyte- og synkeelementer, og sydd sammen på anlegget. Enkelte av skjørtene ble koblet sammen med glidelås. Installasjonene

Støyvoll av bildekk, E6 Østfold

I forbindelse med utbyggingen av E6 Moss – Råde i Østfold valgte Staens Vegvesen å bygge opp en støyvoll av gamle bildekk. For å hindre avsig til grunnen ble støyvollen  tettet med en dobbel tetteløsning; HDPE plastmembran og Bentonit AS 100 svellemembran. av torvblokker. Prosjekt: E6 Moss – Råd, Østfold Byggherre: Statens Vegvesen Entreprenør: Mesta
TOP