Prosjekter

Støyvoll i armert jord, Lørenskog

I forbindelse med utbyggingen av Postens nye sorteringsterminal på Robsrud i Lørenskog ble det besluttet å bygge støyvoller for å skjerme naboene mot stor og døgnkontinuerlig trafikk. Geonor AS ble engasjert av hovedentreprenøren SKANSKA for å bygge opp i alt 550 m en- og tosidige voller i ca. 4 m høyde, med front av torvblokker.
I forbindelse med at Vestfold Interkommunale Vannverk rehabiliterte vannledningen i Eidsfoss i Vestfold ble det tatt ut en skjæring i løsmasser. For å sikre skjæringens stabilitet ble det satt opp en terrassert gabionmur i 15 meter lengde på og med en høyde på 3,5 meter. Arbeidene ble utført i januar 2005, og tok ca. 2

Plastkulvert Fv 491 Gravberget, Hedmark

Som erstatning for en gammel bru på fylkesveien ved Gravberget ble det installert et dobbeltvegget plastrør av typen Weholite Ø 1800. Røret ble levert i full lengde, ferdig skråskåret for tilpasning til terrenget. Det ble løftet direkte fra bil ned i ferdig anleggsseng. Prosjekt: Fv 491 Gravberget, Hedmark Byggherre: Statens Vegvesen H/Ø Distrikt Entreprenør: Mesta
Ved utbygging av boliger på Ekerud i Lørenskog kommune valgte byggherren å bygge ut parkeringsplasser på et område med bløt myr. Plassen ble bygget opp med Spunbond fiberduk som separasjon mot undergrunnen og Fornit geonett 40/40 som forsterkning/armering av forsterkningslag. Geonettet ble brettet opp og inn mellom forsterknings- og bærelag. Dette ga en ekstra sidestøtte
TOP