Prosjekter

Statens vegvesen skal på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune oppgradere fv. 98 over Ifjordfjellet i perioden 2010–2015. Målet er å oppgradere fv. 98 til høyfjellsvegstandard. Gjennomgående for hele strekningen er at vegen skal heves og det skal lages slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. Arbeidet er delt inn i flere parseller. Geosyntia AS har
Statens vegvesen skal på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune oppgradere fv. 98 over Ifjordfjellet i perioden 2010–2015. Målet er å oppgradere fv. 98 til høyfjellsvegstandard. Gjennomgående for hele strekningen er at vegen skal heves og det skal lages slake skråninger for å unngå bruk av rekkverk. Arbeidet er delt inn i flere parseller. Geosyntia AS har
Statens vegvesen skal på oppdrag fra Troms fylkeskommune rassikre på Breivikeidet fergeleie samt rassikringsvoll på E8 i Lavangsdalen. TeleVev jordarmeringsduk ble valgt som armering i begge prosjektene. Prosjekt: Rasvoll E8 Lavangsdalen og rassikring fv. 91 Breivikeidet, Tromsø Byggherre: Statens Vegvesen Entreprenør: Veidekke Grossist: Brødrene Dahl AS, Tromsø Utført: 2011 Mengde produkter: Ca. 5 000 m2
Ved ombygging av Fåa bru på Rv. 3 ved Fåset var det behov for å etablere en midlertidig omkjøringsvei i byggeperioden. Til denne leverte Geosyntia et 22 meter lang plastrør med diameter 2400 mm. Røret var ferdig skråskåret på fabrikken, etter veiskråningens vinkel, og ble levert i én lengde. Det ble løftet rett fra bilen
TOP