Prosjekter

I forbindelse med bekkelukking ble det bygget to rørgater à 108 meter med Weholite Ø 1 000 mm. Rørene er koblet sammen med Weholites unike gjengeskjøt. Metoden er meget rask og en gir en fullstendig sklisikker skjøt. Rørene ble skrudd sammen til full lengde ved siden av bekken, og løftet på plass i ett løft

Rv. 510 Solasplitten.

Solasplitten skal avlaste dagens rv. 510 Nesbuvegen og lage en god forbindelse mellom E39 og Stavanger lufthavn/Risavika. Strekningen er 4 050 meter lang. Geosyntia har levert torvblokker og TeleGrid geonett til EPS fylling/skråninger samt ferdig monterte geomembraner til 3 stk fordrøyningmagasiner. I tillegg er det levert ca. 100 000 m2 fiberduk N3 til prosjektet.  
SProsjektet omfattet topptetting av askedeponi i forbindelse med avslutningsarbeider med Holskogen industrifyllplass i Søgne. Bentonittmembranen monteres med overlapp og forankres i forankringsgrøfter. Alle plasser hvor grøfta ble avsluttet mot fjell ble bentonittpulver benyttet.         Prosjekt: Holskogen industrifyllplass – Avslutning – Fase 2 Byggherre: Avfall Sør Husholdning AS Entreprenør: TT – Anlegg AS
Skanska hadde i oppdrag for Bodø havn å tildekke/armere deler av sjøbunn i havneområdet. TeleEnviro ble lagt ut på eksisterende sjøbunn og steinfraksjon 0 – 600 mm ble benyttet som overdekning. Høyeste overdekning ligger på ca. 7-8 meter. TeleEnviro ble valgt pga sine meget gode egenskaper vedrørende både armering og råmateriale. TeleEnviro er produsert i
TOP