Plastrør erstattet stålkulvert på Rv 175 ved Mangå Bruk

/ / Prosjekter

En kulvert å korrodert stålrør måtte skiftes ut, og Statens Vegvesen valgte å erstatte den med Weholite dobbeltvegget plastrør Ø 2 000 mm. Kulverten ble levert i 2 rørlenger á 14 meter. Rørene ble heist fra bil ned på ferdig anleggsseng og sveiset sammen på stedet i løpet av tre timer.
Prosjekt: Rv 175 ved Mangå Bruk, Sør-Odal, Hedmark
Byggherre: Statens Vegvesen, Glåmdal distriktsvegkontor
Entreprenør: Mesta AS
Produkter: Weholite DV plastrør Ø 2 000 mm
Mengder: 28 meter
Utført: Desember 2003