Parkeringsplass på bløt myr, Lørenskog

/ / Prosjekter

Ved utbygging av boliger på Ekerud i Lørenskog kommune valgte byggherren å bygge ut parkeringsplasser på et område med bløt myr. Plassen ble bygget opp med Spunbond fiberduk som separasjon mot undergrunnen og Fornit geonett 40/40 som forsterkning/armering av forsterkningslag. Geonettet ble brettet opp og inn mellom forsterknings- og bærelag. Dette ga en ekstra sidestøtte i konstruksjonen.
Prosjekt: Parkeringplass Ekerud, Lørenskog
Byggherre: Grefsen Eiendom AS
Entreprenør: Harald Chr. Tønsberg As
Produkter: Spunbond fiberduk 011/150 og Fornit geonett 40/40
Mengder: 5 700 m2
Utført: November/desember 2004