Overvannsystem

K2-Kan er dobbeltveggede overvannsrør og produsert i PP med korrugert utside og glatt innside. Materialets høye elastisitetsmodul, E-modulen, er betydelig høyere enn for et PE-rør, hvilket gjør at rørene har en høyere stivhet så vel på kort som på lang sikt.
K2-Kan rørene produseres i dimensjonene fra 140 mm til 1.000 mm og i ringstivhetsklasse SN8, men kan på bestilling produseres opp til SN16.

TOP