Overvannskassetter

Geosyntias overvannskassetter, EcoBloc og Hydro-Box, kombinerer miljøvennlig håndtering av overvann med evnen til å fordrøye og regulere. Overvannskassettene er svært enkel å montere og bygge sammen til ønsket volum. Takket være kassettenes relativt lave vekt, kreves ikke maskinelt utstyr til løfting og installasjon. Systemet samler opp overvann for deretter å slippe det gradvis tilbake til naturen eller overvannsledninger. Systemets størrelse og styrke kan individuelt tilpasses ulike krav i trafikkerte og ikke-trafikkerte områder. Med en overbygning på 800 mm er den kjørbar for lastebil opp til 60 tonn.
Geosyntia kan levere komplette kassettløsninger kombinert med fiberduk, membran, kummer og rør.
Geosyntia er eneste leverandør som ved siden av produktleveranse, kan montere kassetter, fiberduk og membran inklusiv sveising.

TOP