Holskogen industrifyllplass, Søgne

/ / Prosjekter

SProsjektet omfattet topptetting av askedeponi i forbindelse med avslutningsarbeider med Holskogen industrifyllplass i Søgne.

Bentonittmembranen monteres med overlapp og forankres i forankringsgrøfter.

Alle plasser hvor grøfta ble avsluttet mot fjell ble bentonittpulver benyttet.

 

 

 

 

Prosjekt: Holskogen industrifyllplass – Avslutning – Fase 2
Byggherre: Avfall Sør Husholdning AS
Entreprenør: TT – Anlegg AS
Utført: 2012
Mengde produkter:
• 18 900 m2 med Geomembran HQ75
• 2 000 kg Geomembran Bentonittpulver

Geosyntia sto for levering og utlegging av
geomembran HQ75

TOP