Gabionmur langs Rv, Eidsfoss, Vestfold

/ / Prosjekter

I forbindelse med at Vestfold Interkommunale Vannverk rehabiliterte vannledningen i Eidsfoss i Vestfold ble det tatt ut en skjæring i løsmasser. For å sikre skjæringens stabilitet ble det satt opp en terrassert gabionmur i 15 meter lengde på og med en høyde på 3,5 meter. Arbeidene ble utført i januar 2005, og tok ca. 2 uker.
Prosjekt: Stabilisering av veiskjæring ved utbedring av vennledning, Eidsfoss, Vestfold
Byggherre: Vestfold Interkommunale Vannnverk (VIV)
Entreprenør: Marthinsen & Duvholt AS
Produkter: Maccaferri gabioner, 2 x 1 x 05 m
Mengder: 50 m2
Utført: Januar 2005