gabionveggGabioner er kurver av stålnett, flettet eller sveiset, som fylles med stein og danner et alternativ til bruk av store steinblokker i støttekonstruksjoner. Kurvene er enkle å sette på plass før de fylles med stein med en gravemaskin, og blir til massive blokker på opptil 8 m³.

Ved å trekke inn hvert nytt lag med gabioner i forhold til laget under etablere den ønskede helningen på gabionmuren. Om ønskelig kan det legges inn dekorstein eller vekstmaterialer mot utsiden, slik at muren raskt får et grønt preg.