Flerplaterør

ASSET Multiplate er korrugerte, galvaniserte stålplater formet som buer og boltet sammen, slik at de omfylt med jord danner samvirkekonstruksjoner med stor evne til å bære overliggende jordmasser. Ved å variere buens radius kan det bygges konstruksjoner for mange ulike formål, fra små rør til tunneler for fremføring av vei og jernbane gjennom løsmasser. Multiplate kan benyttes i lukkede profiler og hvelvbuer, med valgfrie endeløsninger etter behov.Multiplate-konstruksjoner har høy trykkstyrke, og konstruksjonens bæreevne er en funksjon av spennvidden, platetykkelsen og tilbakefyllingsmassenes egenskaper. Samvirket mellom den fleksible konstruksjonen og de komprimerte massene skaper en jevn belastning omkring konstruksjonen. Fundamentlastene blir betydelig redusert i forhold til stive betongkonstruksjoner med tilsvarende lastbetingelser, og sammen med den korte byggetiden bidrar dette til kostnadseffektive løsninger.De fleste installasjoner med Multiplate omfatter ulike former for tilkoblinger eller endeavslutninger. Skreddersydde skråskjæringer og bend kan leveres fra fabrikken, klare for montering på byggeplassen. Det anbefales imidlertid å støpe inn, steinsette eller kle inn endeavslutninger for å lage en pen avslutning.

De fleste installasjoner med Multiplate omfatter ulike former for tilkoblinger eller endeavslutninger. Skreddersydde skråskjæringer og bend kan leveres fra fabrikken, klare for montering på byggeplassen. Det anbefales imidlertid å støpe inn, steinsette eller kle inn endeavslutninger for å lage en pen avslutning.Geosyntia er forhandler for det britiske selskapet ASSET International. Produktene er sertifisert etter BS EN ISO 9002. ASSET Multiplate har vært i bruk med stor suksess i mer enn 100 år, og med riktig dimensjonering og installasjon har konstruksjonene en dimensjonerende levetid på mer enn 120 år.Rørene produseres i mange ulike ståltykkelser og profiler (side Structures, shapes & Sizes fra brosjyre). Fra fabrikken leveres de med ferdige overflatebehandlinger, som omfatter galvanisering og andre valgfrie overflatebelegg.Geosyntia er alltid tilgjengelig for å bistå med å vurdere hvilke løsninger som måtte egne seg best for oppgaven, og diskuterer gjerne dine ideer og forslag.ASSET-International

TOP