EroNet er et sterkt, åpent erosjonsnett i syntetisk fiber, beregnet på nyetablerte skråninger. Nettet holder jordsmonnet på plass under regnskyll, beskytter gressfrøet mot vær og vind, og gir en “drivhuseffekt” i den første og kritiske fasen av vegetasjonsetableringen. Åpningene i nettet gjør at gresset vokser fritt.

EroNet legges ut på en planert overflat, slik at nettet blir liggende i kontakt med løsmassene. På toppen av skråningen forankres nettet i ei grøft, ved hjelp av stein eller plugger. Nettet rulles deretter nedover skråningen. Neste lengde kan med fordel legges med 5-10 cm i overlapp, hvor lengdene strammes og forankres i overlappingen med plugger. Avstanden mellom pluggene kan være 1 til 2 meter. Nettet må festes så tett at det ligger godt ned mot bakken overalt.

Når alle lengdene er lagt ut, forankres nettet i bunnen av skråningen med jord/stein eller plugger.

 

EroNet® produseres av TeleTextiles AS, og mer informasjon om produktet finnes på deres hjemmeside.