Monstad Industriområde

/ / Prosjekter

Johs J Syltern i Åfjord monterte onsdag en seks tonn tung duk på 100 x 130 meter på fjorden ved industriområdet på Monstad.
Duken, som veier seks tonn, ble levert i ruller på fem meter bredde, disse ble selv sydd sammen på stedet.
Duken skal legges ned på sjøen og deretter senkes på bunnen. For å få til dette kreves det fire gravemaskiner i arbeid.
Duken ble levert av Geosyntia som også sørget for at den ble sydd sammen.
Prosjekt: Monstad Industriområde
Byggherre: Åfjord Kommune
Entreprenør: Johs. J. Syltern AS
Produkter: 125 mtr 1000 mm Spiro DV SN4 rør – 10 x 12,5 mtr
• Med muffe
• PE skott påsveist bunn innvendig i rørgate for og holde elvegrus på plass
• 25 500 m2 med TeleEnviro 150/150
• Utleie av symaskin og leveranse av egnet sytråd
Utført: 2015