Dobbeltveggede plastrør

Kontroll med strømmende vann er en nøkkeloppgave i forbindelse med bygging av veier så vel som andre konstruksjoner og anlegg. Manglende eller feildimensjonerte rør kan resultere i forhøyet vanntrykk i grunnen, med mulige sammenbrudd i grunn og/eller konstruksjon som resultat.Geosyntia leverer plastrør av typen Weholite, som er dobbeltveggede plastrør av PE eller PP, med glatt innside og utside. Rørene leveres i diameter fra 300 mm til 3 000 mm. De er meget anvendelige, og kan brukes til å bygge komplette rørsystemer for transport av væsker eller luft i grunn, under vann eller i luften.

Ved hjelp av en unik gjengekopling kan rørene bygges sandtette, uten ekstra kostnad og uten ekstra overflatebehandling eller spesialbehandling. Weholite-rørene er lette og fleksible, og har lang levetid, og kan leveres fra fabrikk i opptil 24 m lengde. Rørsystemene kan skreddersys og dimensjoneres etter kundens behov, og Geosyntia kommer gjerne med forslag til den optimale løsningen.Se nærmere beskrivelse av bruksområder for Weholite-rørene.www.kwhpipe.se

TOP