Enkamat er en serie erosjonssikringsprodukter som brukes for å hindre erosjon og skader i den kritiske fasen før et vegetasjonsdekke er etablert, og samtidig bidra til fremskynding og permanent armering av en slik vegetasjon. Produktet er fremstilt som tredimensjonale matter som legges ut på det ferdig planerte arealet, forankres med plugger og overstrøs med jord. Jorden kan være tilsatt en passende frøblanding før den legges ut på nettet, eller man kan gjødsle med fullgjødsel og overlate resten til lokal frøspredning. Da er man sikker på at skråningen får lokal tilhørighet til i landskapet.

Enkamat produseres av Colbond, og her kan du finne mer informasjon om produktene og hvordan de installeres.