Bodø havn – tildekking/armering av sjøbunn

/ / Prosjekter

Skanska hadde i oppdrag for Bodø havn å tildekke/armere deler av sjøbunn i havneområdet. TeleEnviro ble lagt ut på eksisterende sjøbunn og steinfraksjon 0 – 600 mm ble benyttet som overdekning. Høyeste overdekning ligger på ca. 7-8 meter. TeleEnviro ble valgt pga sine meget gode egenskaper vedrørende både armering og råmateriale. TeleEnviro er produsert i polyester, et materiale som er meget godt egnet til bruk i marine applikasjoner fordi polyester er tyngre enn vann og dermed enklere og håndtere. Utlegging av armeringsduken ble gjennomført på ca. 1 uke.
Prosjekt: Tildekking/armering av Bodø havn
Byggherre: Bodø havn
Entreprenør: Skanska
Grossist: Brødrene Dahl AS,Bodø
Utført: 2012
Mengde produkter:
• 8000 m2 TeleEnviro 150/150 armeringsduk

Geosyntia leverte ca. 8 000 m2 TeleEnviro
150/150 armeringsduk

TOP